Information om återkallelse: Peanut Butter

Datum för återkallelse: 20210923

Produktsäkerheten på våra varumärken är av högsta prioritet för oss. Därför återkallar vi sex batcher (med datummärkning från 2021) jordnötssmör som har för höga värden av Aflatoxin.

First Class Brands of Sweden ser givetvis allvarligt på det inträffade och vill kunna garantera högsta kvalité på våra produkter. Vi utreder just nu det inträffade med leverantören, liksom hur vi kan garantera att detta inte kommer att inträffa igen.

Som säkerhetsåtgärd väljer vi att återkalla följande batcher som är över gränsen för aflatoxin inom EU.

Det finns ingen akut risk om man har konsumerat produkten, men vi uppmanar alla våra konsumenter att kassera produkten ändå av säkerhetsskäl.

Batcher som omfattas är:

Healthyco ECO peanut butter creamy 350 g: L1001, L1198, L1020.
Healthyco ECO peanut butter crunchy 350 g: L1183, L1199
Healthyco ECO peanut butter crunchy 700 g: L1177

First Class Brands of Sweden beklagar det inträffade och uppmanar alla konsumenter att reklamera varan i butik.